- bách khoa từ điển -

♦ Phiên âm: (bǎi,bó kē,kè cí diǎn ).


(hvtd)♦Bộ từ điển tóm lược các kiến thức về khoa học, kĩ thuật, văn chương, nghệ thuật. ☆Tương tự: bách khoa toàn thư .


Vừa được xem: 百科辭典舉業射電望遠鏡鐘樓彩色纸違拗納罕