- cầm kì thư họa -

♦ Phiên âm: (qín qí,jī shū huà ).


(hvtd)♦Đánh đàn, chơi cờ, viết chữ, vẽ tranh. Phiếm chỉ các thú văn nghệ phong nhã. ◇Cảnh thế thông ngôn : (Văn Quân) thông tuệ quá nhân, tư thái xuất chúng, cầm kì thư họa, vô sở bất thông (), 姿, , (Du trọng cử đề thi ngộ thượng hoàng ).


Vừa được xem: 琴棋書畫雜亂無章搬石頭砸自己的腳黑夜宣敘調