- ngọc,túc mạch -

♦ Phiên âm: (yùmài).


♦ngô; bắp (thực vật). .


Vừa được xem: 玉麥蘊含奪杯煤花机场灯标家長截然