- ngọc mễ -

♦ Phiên âm: (yùmǐ).


♦1. cây ngô; cây bắp. , 2 - 3, , , , , .

(hvtd)♦Ngô, bắp. § Còn gọi là: ngọc thục thử ,


Vừa được xem: 玉米形象強記正文強行正心強度翻天覆地強大引經據典