- ngọc,túc trâm -

♦ Phiên âm: (yùzān).


♦trâm ngọc; ngọc trâm. . .


Vừa được xem: 玉簪燈籠褲循環論敘說箱籠