- độc thôn -

♦ Phiên âm: (dútūn).Vừa được xem: 獨吞特輯质地细的织物砂紙