- lao,lâu,lạo lung,lộng -

♦ Phiên âm: (láolóng).


.


Vừa được xem: 牢籠尾蚴涂脂抹粉籠中鳥籠絡