- đôn,đốn oa -

♦ Phiên âm: (dùn guō ).


♦Nồi hầm


Vừa được xem: 炖锅改組生铁锅波制县双层锅炒菜锅暖锅