- linh chi cô -

♦ Phiên âm: (líng zhī gū ).


♦Nấm linh chi


Vừa được xem: 灵芝菇