- hán việt từ điển trích dẫn -

♦ Phiên âm: (hàn,tān yuè,huó cí diǎn zhāi,zhé yǐn ).


(hvtd)Hán Việt Từ Điển Trích Dẫn .


Vừa được xem: 漢越辭典摘引畫冊瑣屑瑞香獨斷獎品焊錫激光器漢人