- thanh ba huyền,huyện -

♦ Phiên âm: (qīng bō xiàn ).


♦Thanh Ba


Vừa được xem: 清波县砂巖宣敘調砂漿垛堞桀驁