- hải sâm uy -

♦ Phiên âm: (hǎi cān,sān wēi ).


(hvtd)Hải Sâm Uy : Vladivostok, là một cửa bể cốt yếu phía đông nước Nga.


Vừa được xem: 海參崴