- hồng thủy mãnh thú -

♦ Phiên âm: (hóngshuǐměngshòu).


♦con mãnh thú và dòng nước lũ; nước lũ và thú dữ (ví với tai hoạ ghê gớm.). .


Vừa được xem: 洪水猛獸百聞不如一見龜鑒恐龍