- pháp chúc,thuộc,chú khuê á na,nả -

♦ Phiên âm: (fà zhǔ guīyǎnà ).


♦Guyane thuộc Pháp


Vừa được xem: 法属圭亚那串供丰田县中饋中食中非中转旅客中转候机厅中距离赛跑