- du hồ lô -

♦ Phiên âm: (yóu·hulǔ).


♦dế cơm (côn trùng, giống con dế nhưng lớn hơn, màu nâu đen, bóng loáng, xúc tu lớn, phần bụng to, con mái có ống đẻ trứng màu nâu đỏ, cánh con trống có thể cọ vào nhau để phát ra tiếng kêu. Kiếm ăn vào ban đêm, ăn các loại đậu, ngũ cốc, các loại dưa...). , , , , , , , , . , .


Vừa được xem: 油葫蘆杜甫行動巴维县蜜腺爐臺評析