VN520


              

油性发

Phiên âm : yóu xìng fā.

Hán Việt : du tính phát .

Thuần Việt : Tóc nhờn.

Đồng nghĩa : , .

Trái nghĩa : , .

Tóc nhờn


Xem tất cả...