VN520


              

水滸傳

Phiên âm : shuǐ hǔ zhuàn.

Hán Việt : Thủy hử truyện.

Thuần Việt : Thủy hử hay Thủy hử truyện .

Đồng nghĩa : , .

Trái nghĩa : , .

Thủy hử hay Thủy hử truyện (水滸傳), nghĩa đen là "bến nước", là một tác phẩm trong bốn tác phẩm lớn của văn học cổ điển Trung Hoa, thường gọi là nhóm Tứ đại danh tác. Tác giả Thủy hử thường ghi là Thi Nại Am; cũng có người cho là của La Quán Trung[cần dẫn nguồn]. Truyện được viết dựa theo sách Đại Tống Tuyên Hòa di sự[1] Cốt truyện chính là sự hình thành và những thành tích của một nhóm người chống triều đình mà trở thành giặc cướp, thường gọi là 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.


Xem tất cả...