- chánh trung -

♦ Phiên âm: (zhèng,zhēng zhōng,zhòng ).


(hvtd)♦Ngay ở giữa. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Chánh trung nhất sở đại điện, điện thượng đăng chúc huỳnh hoàng 殿, 殿 (Đệ tứ thập nhị hồi) Ở giữa có một tòa điện lớn, trên điện đèn đuốc sáng chưng.
♦Chánh ngọ. ◇Hoài Nam Tử : (Nhật) chí vu Côn Ngô, thị vị chánh trung (...) chí Bi Cốc, thị vị bô thì , (...), (Thiên văn ).


Vừa được xem: 正中干打雷,不下雨平易平日平心平年平常平地平世