- chỉ thống -

Phiên âm: (zhǐ tòng )
img 1
(hvtd)♦Làm cho hết đau nhức. ◎Như: chỉ thống liệu thương .
Home | Lastviews: , , , , , , , , 止痛 .