- trất phong,phúng mộc vũ,vú -

♦ Phiên âm: (zhìfēngmùyǔ).


♦dãi gió dầm mưa; dãi nắng dầm sương; bôn ba sương gió. , . , .


Vừa được xem: 櫛風沐雨雞姦多敢尊師轟鳴浪爪子