- cam -

♦ Phiên âm: (pènggān).


♦1. cây cam. , , , , , .


Vừa được xem: 椪柑黎黑