- tùng,tông khoái -

♦ Phiên âm: (sōng·kuai).


♦khoan khoái; nhẹ nhõm; thoải mái. ;.


Vừa được xem: 松快替換暗流曲子護城河武工隊