- kiệt tác -

♦ Phiên âm: (jiézuò).


♦kiệt tác; tác phẩm hay; tác phẩm kinh điển. .


Vừa được xem: 杰作