- BÔI BÀN LANG TỊCH -

♦ Phiên âm: (bēipánlángjí).


♦mâm bát la liệt; ngổn ngang; bát đũa la liệt; mâm chén ngổn ngang.《史記·》:", . ". .


Vừa được xem: 杯盤狼籍脂粉承籍