- lí bạch - Lý Bạch

♦ Phiên âm: (lǐ bái).


♦Lý Bạch (chữ Hán: 李白; 701[1] - 762), tự Thái Bạch (), hiệu Thanh Liên cư sĩ (), là một trong những nhà thơ theo chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng nhất thời Thịnh Đường nói riêng và Trung Hoa nói chung.


Vừa được xem: 李白主名寶筏培育