- chu sa -

♦ Phiên âm: (zhūshā).


♦chu sa. , HgS. , . , , . .

(hvtd)♦Hợp chất thiên nhiên gồm thủy ngân và lưu hoàng, có hạt như cát màu đỏ, dùng làm vị thuốc. Còn gọi là đan sa , chu sa , thần sa .


Vừa được xem: 朱砂熊狸左降對癥下藥本地报刊