- TRIÊU TẦN TỊCH SỞ -

♦ Phiên âm: (zhāoQínmùChǔ).


♦nay Tần mai Sở; tráo trở bất thường; hay lật lọng. , . .


Vừa được xem: 朝秦暮楚贗堿識相討還裸露補花蚰蜒繁星緩急緋紅