- thế tội dương -

♦ Phiên âm: (tìzuìyáng).


♦người chịu tội thay; cái thân chịu tội. , , .


Vừa được xem: 替罪羊廣播é¡Œ守財奴口供曾經彩色纸