- thư diện,miến -

♦ Phiên âm: (shūmiàn).


.


Vừa được xem: 書面書頁書齋暗昧松雞松軟東南婚約