- thư độc -

♦ Phiên âm: (shūdú).


♦thư tín; thư từ; thư. .


Vừa được xem: 書牘暗樓子替罪羊廣播é¡Œ守財奴口供