- canh đoan -

♦ Phiên âm: (gèng,gēng duān ).


(hvtd)♦Đầu mối khác, việc khác. ◇Lễ Kí : Quân tử vấn canh đoan, tắc khởi nhi đối , (Khúc lễ thượng ).


Vừa được xem: 更端端詳大蟲團拜