- khúc cổ môi tố -

♦ Phiên âm: (qūgǔméisù).


♦tơ-ri-tô-bi-com (thuốc kháng sinh). , , , . (trichomycin).


Vừa được xem: 曲古霉素替身軟錳礦暴逆書香世家