- ám lâu tử,tí -

♦ Phiên âm: (ànlóu·zi).


♦gác xép. 西, , .


Vừa được xem: 暗樓子替罪羊廣播é¡Œ守財奴口供曾經