- trảm nội,nạp yêu thân,quyên bổ cường,cưỡng -

♦ Phiên âm: (zhǎn nèi yāo shēn bǔ qiáng ).


♦chặt độn MG HT


Vừa được xem: 斩内腰身补强隨喜鑒于庸俗