- cố đô -

♦ Phiên âm: (gùdū).


♦cố đô. .

(hvtd)♦Kinh đô cũ. ◇Khuất Nguyên : Quốc vô nhân mạc ngã tri hề, Hựu hà hoài hồ cố đô , (Li tao ) Trong nước không một người biết tới ta, Thì còn thương tiếc kinh đô cũ làm gì nữa.


Vừa được xem: 故都好像歸隊孝行