- cải tổ -

♦ Phiên âm: (gǎizǔ).(hvtd)♦Sửa đổi tổ chức hoặc thay thế nhân viên. ◎Như: nội các cải tổ .


Vừa được xem: 改組生铁锅波制县双层锅炒菜锅暖锅不