- chi phí -

♦ Phiên âm: (zhī fèi,bì ).


(hvtd)♦Tiêu sài, chi dụng.
♦Tiền tiêu dùng hằng ngày. ◇Cao Minh : Kim nhật thiên dữ chi hạnh, đắc ngộ nhị vị quan nhân đáo thử, miễn bất đắc cầu cáo sao hóa kỉ văn, thiêm trợ chi phí tắc cá , , , (Tì bà kí , Ngũ nương đáo kinh tri phu hành tung ).


Vừa được xem: 支費基業拋費壽光雞寬銀幕電影軍務郵電雷鳴