- diêu,dao lam -

♦ Phiên âm: (yáolán).


.


Vừa được xem: 搖籃落草萬貫萬象萬般萬無一失萬古霉素萬事萬世