- đả đăng lung,lộng -

♦ Phiên âm: (dǎdēng·long).


♦thắp đèn lồng; thắp sáng. .