- hoài quỷ thai -

♦ Phiên âm: (huáiguǐtái).


♦mang ý xấu; mang ý định xấu. .


Vừa được xem: 懷鬼胎防盜錦標ç•¥鈐記逾分連環保连续扣杀近似商跑電