- tính cấp -

♦ Phiên âm: (xìngjí).


♦tính tình nóng nảy; nóng tính. .


Vừa được xem: 性急公河市馬其頓荼蘼市儈蒙特赛拉特岛