- kiến,kiển thiết -

♦ Phiên âm: (jiànshè).


.


Vừa được xem: 建設守制龍門陣