- khang,khương nhạc,lạc,nhạo cầu -

♦ Phiên âm: (kānglèqiú).


♦bi-da (là một trong những trò chơi giải trí, gồm có một cái bàn bốn góc có lỗ, trên bàn có những hòn bi được xếp giống như chơi cờ, dựa theo qui định của trò chơi làm sao để bi của mình rơi vào các lỗ ở bốn góc bàn là thắng). , , , . .


Vừa được xem: 康樂球觀風大底仓库標新領異依仁