- ấu học -

♦ Phiên âm: (yòu,yào xué ).


(hvtd)♦Việc học cho trẻ nhỏ.
♦Tên gọi tắt của sách Ấu học quỳnh lâm .


Vừa được xem: 幼學留得青山在,不怕没柴烧使者旅行平安保险閉月羞花