- ấu học -

♦ Phiên âm: (yòu,yào xué ).


(hvtd)♦Việc học cho trẻ nhỏ.
♦Tên gọi tắt của sách Ấu học quỳnh lâm .


Vừa được xem: 幼學