- bình niên -

♦ Phiên âm: (píng nián ).


(hvtd)♦Về dương lịch là năm không có ngày nhuận (tức là có 365 ngày), về âm lịch là năm không có tháng nhuận (tức là có 354 hoặc 355 ngày).
♦Năm có mức thu nhập bình thường. § Nói đối lại với phong niên hoặc hung niên .


Vừa được xem: 平年纽埃干打雷,不下雨趨炎附勢杜弊清源廣開言