- cân quắc tu mi -

♦ Phiên âm: (jīn guó xū méi ).


(hvtd)♦Bậc đàn bà có khí phách không kém gì đàn ông. § Cũng như cân quắc anh hùng .


Vừa được xem: 巾幗鬚眉生平底锅學子學好學士學塾