- hạng chiến -

♦ Phiên âm: (xiàngzhàn).


♦chiến đấu trên đường phố. .

(hvtd)♦Giao chiến trong đường phố, ngõ hẻm. ◇Tân ngũ đại sử : Do hạng chiến, sát thương thậm chúng , (Phạm Diên Quang truyện ).


Vừa được xem: 巷戰甜蜜