- sai,sái,si,tha,ta tốc khí -

♦ Phiên âm: (chà sù qì ).


♦Vỏ vi sai


Vừa được xem: 差速器加硫箱实际温度軟骨魚堿土金屬现场测试用量油性发