- tuần hàng -

♦ Phiên âm: (xúnháng).


♦tàu tuần tra; máy bay tuần tra. .


Vừa được xem: 巡航航海航標句法續航力沙沙布澤