- xóa hoán -

♦ Phiên âm: (chàhuàn).


♦1. đổi; đổi cho nhau. .


Vừa được xem: 岔換打小算盤戰斗弩弓帝業尼日利亚寄養女聲女眷大廳